Hình thành thói quen đọc sách, dạy trẻ em lẽ tốt điều hay

Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường TH Cần Đốt

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024

“Nhiệtliệtchào mừng Ngày Chuyểnđổisốquốcgia 10/10/2022″

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

School-Baner - Copy

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthcandot 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthcandot 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay