“Nhiệtliệtchào mừng Ngày Chuyểnđổisốquốcgia 10/10/2022″

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

Tập huấn Cổng thông tin lần 3

Thông báo tuyển sinh lớp 1 trường TH Cần Đốt năm học 2021-2022!

Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”

Thông báo số 1

School-Baner - Copy

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthcandot 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthcandot 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay