Thông Báo 10/12/2016 Tập huấn TT22 tại trường TH Tân An
Thành phần tất cả các cán bộ quản lý, Tổ trưởng khối chuyên môn 1.2.3.4.5
Tất cả các giáo viên dạy chuyên (AN,MT, TH, TD,AV)
Thời gian lúc : 7 h30